สกู๊ป

รัมลูกเกด

ไอศกรีมรสวานิลลาใส่ลูกเกดและใส่กลิ่นเหล้ารัม

สกู๊ป 1 สกู๊ป | 65 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น