สกู๊ป

แมคคาเดเมีย

ไอศกรีมรสถั่วแมคคาเดเมียผสมชิ้นถั่วแมคคาเดเมีย

สกู๊ป 1 สกู๊ป | 60 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น