สกู๊ป

มะม่วงเขียว ซอร์เบท์

ไอศกรีมซอร์เบท์รสมะม่วงเขียวเปรี้ยว มัน อร่อย

สกู๊ป 1 สกู๊ป | 60 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น