สกู๊ป

มะม่วงเขียว ซอร์เบท์

ไอศกรีมเปรี้ยว อร่อยลงตัว จากมะม่วงเขียวคัดพิเศษ

สกู๊ป 1 สกู๊ป | 65 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น