สกู๊ป

มะม่วงแก้วมังกร ซอร์เบท์

ไอศกรีมรสหวานอมเปรี้ยว ลงตัวระหว่างมะม่วงและแก้วมังกร

สกู๊ป 1 สกู๊ป | 65 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น