กะทิ ซอร์เบท์
แมงโก้ ซอร์เบท์
แอปเปิ้ล แครนเบอร์รี่ ซอร์เบท์
ทุเรียนหมอนทอง
คุกกี้ แอนด์ ครีม
กะทิ
แมงโก้ เอ็กซ์ตรีม
แคนตาลูป
ดาร์คช็อคโกแลต ทรัฟเฟิล