ไอศกรีมควอท

ชานมไต้หวัน

ไอศกรีมนมกลิ่นชานมสไตล์ไต้หวัน

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น