ไอศกรีมควอท

สตรอเบอร์รี่ ซอร์เบท์

ไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นสตรอเบอร์รี่พร้อมริ้วสตรอเบอร์รี่มาร์เบิ้ล

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น