ไอศกรีมควอท

ราสเบอร์รี่ เลมอน พาย

ไอศกรีมหวานอมเปรี้ยวแบบเลมอน พร้อมเนื้อราสเบอร์รี่สด และพายกรุบกรอบ

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท