ไอศกรีมควอท

มะม่วง โยเกิร์ต เชอร์เบท

ไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรใยอาหารสูงรสมะม่วงและไอศกรีมโยเกิร์ตพร้อมชิ้นมะม่วงอบแห้ง

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น