ไอศกรีมควอท

มะม่วงเขียว ซอร์เบท์

ไอศกรีมซอร์เบท์รสมะม่วงเขียว เปรี้ยว มัน อร่อย

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น