ไอศกรีมควอท

มะม่วงเขียว ซอร์เบท์

ไอศกรีมเปรี้ยว อร่อยลงตัว จากมะม่วงเขียวคัดพิเศษ

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น