ไอศกรีมควอท

กะทิ

ไอศกรีมกะทิผสมชิ้นมะพร้าวอ่อน

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น