ไอศกรีมควอท

เวรี่สตรอเบอร์รี่

ไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ ทำลวดลายด้วยแยมสตรอเบอรี่

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น