ไอศกรีมควอท

รัมลูกเกด

ไอศกรีมรสวานิลลาใส่ลูกเกดและกลิ่นเหล้ารัม

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น