ไอศกรีมควอท

มังคุด ซอร์เบท์

ไอศกรีมซอร์เบท์รสมังคุด ผสมเนื้อมังคุด หวานอมเปรี้ยว อร่อย สดชื่น

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น