ไอศกรีมควอท

มะม่วง ซอร์เบท์

ไอศกรีมซอร์เบท์ รสมะม่วงน้ำดอกไม้ ผสมเนื้อมะม่วงสุก

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น