ไอศกรีมควอท

แมคคาเดเมีย

ไอศกรีมรสถั่วแมคคาเดเมีย ผสมชิ้นถั่วแมคคาเดเมีย

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น