ไอศกรีมควอท

มะม่วงแก้วมังกร ซอร์เบท์

ไอศกรีมรสหวานอมเปรี้ยว ลงตัวระหว่างมะม่วงและแก้วมังกร

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น