ไอศกรีมควอท

ดาร์ค ช็อคโกแลต ทรัฟเฟิล

ไอศกรีมรสดาร์ค ช็อคโกแลตเข้มข้น

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น