ไอศกรีมควอท

ช็อคโกแลตชิพ

ไอศกรีมรสวานิลลาผสมเกล็ดช็อคโกแลตชิพ

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 299 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น