ไอศกรีมควอท

ช็อคโกแลตชิพ

ไอศกรีมรสวานิลลาผสมเกล็ดช็อคโกแลตชิพ

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 329 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น