ไอศกรีมมินิควอท

รัมลูกเกด

ไอศกรีมรสวานิลลาใส่ลูกเกดและใส่กลิ่นเหล้ารัม

ไอศกรีมมินิควอท 1 มินิควอท | 199 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น