ไอศกรีมไพน์

กะทิ

ไอศกรีมกะทิผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน 

ไอศกรีมไพน์ 1 ไพน์ | 199 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น