ไอศกรีมไพน์

มะม่วงเขียว ซอร์เบท์

ไอศกรีมเปรี้ยว อร่อยลงตัว จากมะม่วงเขียวคัดพิเศษ

ไอศกรีมไพน์ 1 ไพน์ | 199 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น