ไอศกรีมไพน์

มะม่วงแก้วมังกร ซอร์เบท์

ไอศกรีมรสหวานอมเปรี้ยว ลงตัวระหว่างมะม่วงและแก้วมังกร

ไอศกรีมไพน์ 1 ไพน์ | 199 บาท
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น