บัตรกำนัลเงินสด

บัตรกำนัลเงินสดไอศกรีมเค้ก 855 บาท

บัตรกำนัลเงินสดไอศกรีมเค้ก (3 ปอนด์) มูลค่า 855 บาท ใช้แทนเงินสดในการซื้อเค้กที่ร้านได้ทุกสาขา

เงื่อนไขการสั่งซื้อบัตรกำนัลเงินสด

 • บัตรกำนัลเงินสดจะถูกจัดส่งให้ภายใน 5-7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว
 • การซื้อบัตรกำนัลเงินสดต้องชำระผ่านช่องการโอนบัญชีธนาคารเท่านั้น

เงื่อนไขในการใช้บัตรกำนัลแทนเงินสด

 • กรุณาแจ้งและมอบบัตรให้พนักงานก่อนสั่ง
 • ใช้แลกซื้อไอศกรีมเค้กที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา
 • หากบัตรชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้บัตร
 • บัตรนี้มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
 • ใช้ซื้อไอศกรีมเค้กแบบนำกลับบ้านเท่านั้น ไม่ร่วมบริการจัดส่งถึงบ้าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรนี้
 • ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บัตรนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับแลกไอศกรีมเค้ก ขนาด 3 ปอนด์ มูลค่า 855 บาท เท่านั้น และสามารถซื้อไอศกรีมเค้กที่มีมูลค่ามากกว่าได้ โดยต้องเพิ่มเงินส่วนต่าง