บัตรกำนัลเงินสด

บัตรกำนัลเงินสด 200 บาท

บัตรกำนัลเงินสด มูลค่า 200 บาท ใช้แทนเงินสดที่ร้านได้ทุกสาขา

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก สเวนเซ่นส์จะขอมอบบัตรกำนัลเพิ่มให้กับลูกค้า ดังนี้

 • เมื่อซื้อ 25,000 - 201,900 บาท ได้บัตรกำนัลเงินสดเพิ่ม 100 บาท ทุก 5,000 บาท
 • เมื่อซื้อ 202,000 - 500,900 บาท ได้บัตรกำนัลเงินสดเพิ่ม 100 บาท ทุก 2,000 บาท
 • เมื่อซื้อ 501,000 - 1,000,900 บาท ได้บัตรกำนัลเงินสดเพิ่ม 100 บาท ทุก 1,500 บาท
 • เมื่อซื้อ 1,001,000 บาทขึ้นไป ได้บัตรกำนัลเงินสดเพิ่ม 100 บาท ทุก 1,000 บาท
เงื่อนไขการสั่งซื้อบัตรกำนัลเงินสด

 • บัตรกำนัลเงินสดจะถูกจัดส่งให้ภายใน 5-7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว
 • การซื้อบัตรกำนัลเงินสดต้องชำระผ่านช่องการโอนบัญชีธนาคารเท่านั้น
 • บัตรกำนัลเงินสด จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเงินสด

 • กรุณาแจ้งและมอบบัตรให้พนักงานก่อนสั่ง
 • ใช้แลกไอศกรีมและเครื่องดื่มได้ที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา ยกเว้นการสั่งผ่านช่องทาง call center 1112
 • หากบัตรนี้ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้บัตร
 • บัตรนี้จะสมบูรณ์ต้องมีวันหมดอายุ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรนี้
 • ไม่สามารถและหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บัตรนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า