บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์

บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์

บัตรกำนัลเงินสด มูลค่า 100 บาท ใช้แทนเงินสดที่ร้านได้ทุกสาขา

เงื่อนไขการซื้อบัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อซื้อแล้วไม่สามารถคืนได้

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • กรุณาแจ้งและกดใช้ บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าพนักงาน
  • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้มีมูลค่า 100 บาท สามารถใช้แลกซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา
  • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ ซึ่งบัตรจะหมดอายุในวันที่ วัน/เดือน/ปี
  • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ หากซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 บาท ต้องชำระส่วนต่าง
  • บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
  • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทาง บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า