บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์

บัตรกำนัลเงินสดไอศกรีมเค้กแบบอิเล็กทรอนิกส์ 855 บาท

บัตรกำนัลเงินสดเค้กแบบอิเล็กทรอนิกส์ (3 ปอนด์) มูลค่า 855 บาท ใช้แทนเงินสดในการซื้อเค้กที่ร้านได้ทุกสาขา

เงื่อนไขการซื้อบัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อซื้อแล้วไม่สามารถคืนได้

เงื่อนไขในการใช้บัตรกำนัลเงินสดเค้กแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • กรุณาแจ้งและมอบบัตรให้พนักงานก่อนสั่ง
  • ใช้แลกซื้อไอศกรีมเค้กที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา
  • หากบัตรชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้บัตร
  • บัตรนี้มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ใช้ซื้อไอศกรีมเค้กแบบนำกลับบ้านเท่านั้น ไม่ร่วมบริการจัดส่งถึงบ้าน
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรนี้
  • ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บัตรนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับแลกไอศกรีมเค้ก ขนาด 3 ปอนด์ มูลค่า 855 บาท เท่านั้น และสามารถซื้อไอศกรีมเค้กที่มีมูลค่ามากกว่าได้ โดยต้องเพิ่มเงินส่วนต่าง