ข้อกำหนดการใช้งาน

SWENSEN’S 1112 REWARDS
1. รูปแบบโปรแกรมสมาชิก
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด (“สเวนเซ่นส์”) ขอขอบพระคุณและขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า สเวนเซ่นส์ ผ่านโปรแกรมสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกและรับของรางวัล พร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เพียงสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ SWENSEN’S

ในขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้น กำหนดให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเกิด อีเมล คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดในวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและวิธีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้าน สเวนเซ่นส์ ทุกสาขา

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสมาชิก
2.1 คำจำกัดความ
“SWENSEN’S 1112 REWARDS” หมายถึง โปรแกรมสมาชิก ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกสเวนเซ่นส์

“บัญชีสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS” หมายถึง บัญชีของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS จากเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Swensen’s

“Swensen’s” หมายถึง ชื่อแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS ซึ่งใช้เป็นช่องทางสำหรับสมาชิกสะสมคะแนน แลกรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช่องทางในการเพิ่มบัตร (บัตรสเวนเซ่นส์) และเป็นช่องทางการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ แก่สมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS

“บัตรสเวนเซ่นส์” หมายถึง บัตรส่วนลดรูปแบบ (Paid Card) ที่สเวนเซ่นส์ใช้เป็นบัตรส่วนลดและรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่ได้ซื้อบัตรสมาชิกประเภทนี้เท่านั้น

“ร้านสเวนเซ่นส์” หมายถึง สเวนเซ่นส์ในประเทศไทยเท่านั้น

2.2 รายละเอียดของโปรแกรมสมาชิก
SWENSEN’S 1112 REWARDS เป็นโปรแกรมที่มอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน Swensen’s ไปยังเครื่องโทรศัพท์ของท่านในรูปแบบ Android หรือ iOS สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์และใช้คะแนน (“คะแนน”) แลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของสมาชิก โดยกำหนดให้การรับสิทธิประโยชน์นั้นจำกัดเป็นรายบุคคลต่อหนึ่งบัญชีสมาชิก สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภทของสมาชิก (ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง) จากการสะสมคะแนนจาการซื้อสินค้า หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย สเวนเซ่นส์

SWENSEN’S 1112 REWARDS ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการสมัครสมาชิก การเข้าร่วมโปรแกรมนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนบัญชีสมาชิกให้แก่ผู้อื่นได้
ทั้งนี้คะแนนสะสม ประเภทของสมาชิก รางวัลและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกไม่สามารถขาย ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ สเวนเซ่นส์ ขอสงวนสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการจัดการคะแนนสำหรับการแลกรับของรางวัลและการมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก

2.3 การสะสมคะแนนสำหรับแลกรับของรางวัล (Points to redeem rewards)
คุณจะได้รับคะแนนสะสมหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วและทำการสั่งซื้ออาหารที่ร้าน สเวนเซ่นส์ เฉพาะการรับประทานอาหารที่ร้าน, การสั่งซื้ออาหารกลับบ้าน (Take Away) และการสั่งเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน Swensen’s เท่านั้น การสั่งผ่านเดลิเวอรีผ่านช่องทางอื่น ๆ (1112 Delivery, Grab, LINE MAN, Foodpanda, ShopeeFood หรือ Robinhood เป็นต้น) ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ สมาชิกสามารถสะสมคะแนนโดยแสดง QR code จากแอปพลิเคชัน Swensen’s ให้แก่พนักงานระหว่างการชำระเงิน ทุกยอดซื้อสินค้าครบ 25 บาท รับ 1 คะแนน คะแนนจะหมดอายุภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม (issued points) โดยคะแนนที่ถูกสะสมก่อนจะหมดอายุก่อนคะแนนสะสมที่ได้รับหลังจากนั้น

ประเภทสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสะสมคะแนน ได้แก่
1. การซื้อหรือใช้บัตรสเวนเซ่นส์
2. การซื้อหรือใช้บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลเงินสดทุกประเภท
3. ค่าขนส่ง
4. น้ำแข็งแห้ง
5. ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
6. การซื้อหรือการทำธุรกรรมโดยใช้คะแนนรางวัลหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
7. บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คะแนนสะสมอื่น ๆ จากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น คะแนนพิเศษจากกิจกรรมส่งการขาย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มอบคะแนนพิเศษให้กับสมาชิกนั้นจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของการให้คะแนนตามแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น

คะแนนสะสมจากรายการสั่งซื้อสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนเรียบร้อยแล้วจะถูกบันทึกเข้าบัญชีของสมาชิก จำนวนหนึ่ง (1) บัญชีสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS เท่านั้น คะแนนจะถูกบันทึกเข้าบัญชีของสมาชิกในวันที่ทำรายการ สเวนเซ่นส์ ไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการได้รับคะแนนล่าช้าหรือความผิดพลาดในการให้คะแนนหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS
สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน Swensen’s

หมายเหตุ: บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด ของดรับสิทธิ์การสะสมคะแนนจากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ

2.4 การสะสมคะแนนสำหรับรักษาสถานะสมาชิก (Points to maintain member tier)
การสะสมคะแนน เพื่อรักษาสถานะและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนั้น เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ 25 บาท รับ 1 คะแนน

คะแนนจะหมดอายุภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เข้าสู่การเป็นสมาชิกประเภทนั้น

2.5 ประเภทของสมาชิก
สมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS มี 3 ประเภท ได้แก่ Bronze, Silver และ Gold ประเภทของสมาชิกแบ่งตามเกณฑ์คะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับมาจากการสั่งซื้อสินค้าจาก สเวนเซ่นส์ ในระยะเวลาของรอบปีสมาชิก ซึ่งนับจากวันที่ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกของ SWENSEN’S 1112 REWARDS เป็นวันเริ่มต้นการเป็นสมาชิก สมาชิกมีอายุสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่สมัครสมาชิก โดยการรักษาสภาพสมาชิกและการปรับระดับสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์การสะสมคะแนนของแต่ละประเภทสมาชิก รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนั้นจะอยู่ในหน้าของ “สิทธิประโยชน์ของสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS”
สเวนเซ่นส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ประเภทสมาชิก การให้คะแนน การแลกคะแนนรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่สมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS แต่เพียงผู้เดียว

2.6 การแลกคะแนนรับของรางวัล
การแลกคะแนนรับของรางวัลนั้น สมาชิกต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการแลกของรางวัลนั้น ๆ โดยสมาชิกสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Swensen’s เพื่อแลกรับของรางวัล การแลกรับของรางวัลนั้นจะเกิดจากการใช้คะแนนสะสมจากบัญชี SWENSEN’S 1112 REWARDS จำนวนหนึ่ง (1) บัญชี SWENSEN’S 1112 REWARDS ต่อหนึ่งรายการแลกของรางวัลเท่านั้น สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมนั้นแลกรับของรางวัลตามจำนวนคะแนนที่ระบุตามเงื่อนไขของแต่ละของรางวัลได้ สิทธิการพิจารณาแลกรับของรางวัลนั้นขึ้นอยู่กับ
สเวนเซ่นส์ เท่านั้น

คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS ทันทีเมื่อมีการดำเนินการแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัล

2.7 วิธีการหักคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล
การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัลนั้น ระบบจะดำเนินการหักจากคะแนนสะสมเก่าก่อนไล่ไปจนถึงคะแนนสะสมที่ได้รับใหม่ล่าสุด (First in first out) เมื่อคะแนนหมดอายุหรือถูกใช้เพื่อแลกรับของรางวัลแล้ว คะแนนจะถูกหักจากบัญชีสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS คะแนนที่หมดอายุแล้วนั้นจะไม่สามารถเพิ่มกลับเข้าไปที่บัญชีสมาชิกได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกโปรแกรมสมาชิกนี้ คะแนนทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบคืนโดยปราศจากข้อผูกมัดหรือความรับผิดใด ๆ และสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องการชดใช้ใด ๆ จาก สเวนเซ่นส์ ได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศ

3. ประเภทของสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS

สมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS มี 3 ประเภท ซึ่งเกณฑ์การแบ่งประเภทสมาชิกขึ้นอยู่กับคะแนนสะสมตามประเภทของสมาชิกจากยอดซื้อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Swensen’s

สมาชิกจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประเภท Bronze ซึ่งสามารถรับสิทธิของสมาชิกประเภท Bronze ได้ทันที หลังจากที่สมาชิกประเภท Bronze สะสมครบ 50 คะแนน ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากที่สมัครสมาชิก สมาชิกจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Silver และเมื่อสมาชิกสะสมถึง 250 คะแนน จะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Gold

ทุกยอดการซื้อสินค้า 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน สมาชิกสามารถเก็บคะแนนสะสมจากการซื้ออาหารจากร้าน สเวนเซ่นส์ จากการนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน, การสั่งซื้ออาหารกลับบ้าน (Take away) และการสั่งเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน Swensen’s เท่านั้น ซึ่งการสั่งผ่าน
เดลิเวอรีผ่านช่องทางอื่น ๆ (1112 Delivery, Grab, LINE MAN, Foodpanda, ShopeeFood, TrueFood หรือ Robinhood เป็นต้น) ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ การให้คะแนน ระบบจะเก็บคะแนนเฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้น โดยไม่เก็บหลักจุดทศนิยมของคะแนน เช่น คุณมียอดซื้อสินค้าจำนวน 385 บาท (ระบบคำนวนการให้คะแนน 385/25 = 15.4) ซึ่งคุณจะได้รับ 15 คะแนน

3.1 สมาชิกประเภท Bronze (0 – 49 คะแนน )
เพียงสมัครสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS ผ่านแอปพลิเคชัน Swensen’s เรียบร้อยแล้ว คุณจะเข้าสู่สมาชิกประเภท Bronze โดยอัตโนมัติ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Bronze ได้แก่:
- การใช้คะแนนแลกรับของรางวัล (Rewards Redemption)

สมาชิกประเภท Bronze เพียงสะสมคะแนนครบ 50 คะแนน จะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Silver หรือ สะสมครบ 250 คะแนน เพื่อปรับระดับสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Gold

3.2 สมาชิกประเภท Silver (50 - 249 คะแนน)
เมื่อสมาชิกสะสมครบ 51 คะแนนในระยะเวลา 12 เดือน สมาชิกจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Silver การรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ทำได้โดยมีคะแนนสะสมระหว่าง 50-249 คะแนน ภายในระยะเวลา 12 เดือน
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Silver มีดังนี้:
- สิทธิพิเศษในเดือนเกิด (Birthday Privilege)
- การใช้คะแนนแลกรับของรางวัล (Rewards Redemption)
- สมาชิกประเภท Silver เพียงสะสมครบ 250 คะแนน ในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกประเภท Gold

3.3 สมาชิกประเภท Gold (250 คะแนนขึ้นไป)
เมื่อสมาชิกสะสมครบ 250 คะแนน ในระยะเวลา 12 เดือน สมาขิกจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็น Gold

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Gold มีดังนี้:
- สิทธิพิเศษในเดือนเกิด (Birthday Privilege)
- การใช้คะแนนแลกรับของรางวัล (Rewards Redemption)

การรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Gold เพียงมียอดสะสมครบ 250 คะแนน ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็น Gold
สามารถดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ SWENSEN’S 1112 REWARDS เพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชัน Swensen’s

3.4 การแลกรับของรางวัล
สมาชิกสามารถแลกรับของรางวัล ได้เมื่อมีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกรับของรางวัลนั้น ๆ โดยสมาชิกสามารถดูรายละเอียดของรางวัลได้ที่ แอปพลิเคชัน Swensen’s

3.5 การหมดอายุของคะแนนสะสม
คะแนนสะสมเพื่อรักษาสถานะสมาชิก: การสะสมคะแนนเพื่อรักษาสถานะและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนั้น คะแนนจะหมดอายุภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เข้าสู่การเป็นสมาชิกประเภทนั้น
คะแนนสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล: คะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลจะหมดอายุภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม (issued points) โดยคะแนนที่ถูกสะสมก่อนจะหมดอายุก่อนคะแนนสะสมที่ได้รับหลังจากนั้น

ตัวอย่าง: คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Swensen’s และลงทะเบียนสมัครสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคุณจะเข้าสู่การเป็นสมาชิก SWENSEN’S 1112 REWARDS ประเภท Bronze และได้รับสิทธิของสมาชิกประเภท Bronze ตั้งแต่วันที่คุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กรณีที่คุณมียอดซื้อสินค้าและได้รับคะแนนสะสมครบ 50 คะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 คุณจะได้รับการปรับประเภทสมาชิกเป็น Silver สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Silver จะหมดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2565 การรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Silver ทำได้โดยสะสม 50-249 คะแนน ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 กรณีที่คุณมีคะแนนสะสมเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด ในวันที่ 1 เมษายน 2565 คุณจะได้รับการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท Silver กรณีที่คุณมีคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด สมาชิกจะถูกปรับไปเป็นสมาชิกประเภท Bronze แต่ถ้าคุณสะสมครบ 250 คะแนนขึ้นไป คุณจะได้รับการปรับสถานะเป็นสมาชิกประเภท Gold

3.6 การขอโอนย้ายคะแนน ระดับสมาชิกและสิทธิพิเศษอื่นๆ
- ไม่สามารถโอนย้ายคะแนนสะสม ระดับสมาชิกและสิทธิพิเศษอื่นๆไปยังบัญชีอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- หากเกิดกรณีเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะแก้ไขข้อมูลให้อัตโนมัติ

4. บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์
บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ เป็นบัตรสมาชิกที่สเวนเซ่นส์จำหน่ายให้กับสมาชิก บัตรสมาชิกประเภทนี้จะมอบสิทธิส่วนลด และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับสมาชิกที่ถือบัตรประเภทนี้เท่านั้น ราคาบัตร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และข้อกำหนดเงื่อนไข สามารถตรวจสอบได้ที่ร้านสเวนเซ่นส์ทุกสาขาหรือตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ประเภทของบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์
- บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็ง ซึ่งจำหน่ายที่ร้านสเวนเซ่นส์ทุกสาขา
- บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ออนไลน์ ซึ่งจำหน่ายที่ร้านสเวนเซ่นส์สาขาที่ร่วมรายการและจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Swensen’s

4.2 เงื่อนไขการซื้อบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็ง ที่สเวนเซ่นส์ทุกสาขา

 4.2.1 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็ง

 4.2.2 เมื่อซื้อบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็ง จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี

 4.2.3 สงวนสิทธิ์ไม่สามารถออกบัตรทดแทนได้ในกรณีบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์สูญหายหรือชำรุด

 4.2.4 สงวนสิทธิ์บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ 1 ใบ สามารถเชื่อมการใช้งานในแอปพลิเคชันสเวนเซ่นส์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้เพียง 1 แอคเคาน์เท่านั้น และไม่สามารถขอโอนย้ายบัตรสมาชิกไปยังแอคเคาน์อื่นได้ทุกกรณี

 4.2.5 สำหรับบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็ง จะสามารถต่ออายุบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ได้ต่อเมื่อลูกค้าต้องทำการเชื่อมการใช้งานบัตรสมาชิกในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Swensen’s ก่อน และทำการต่ออายุผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Swensen’s ซึ่งลูกค้าจะได้รับเป็นบัตรสมาชิกออนไลน์เท่านั้น กรณีลูกค้าต้องการบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็งตามเดิม จะต้องทำการซื้อบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ใหม่เท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็งได้

4.3 เงื่อนไขการซื้อและต่ออายุบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Swensen’s

 4.3.1 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ บัตรสมาชิกออนไลน์ (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์แบบแข็งได้)

 4.3.2 เมื่อซื้อหรือต่ออายุบัตรสมาชิกออนไลน์ผ่านสเวนเซ่นส์แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี

 4.3.3 ไม่สามารถขอโอนย้ายบัตรสมาชิกออนไลน์ไปยังแอคเคาน์อื่นได้ทุกกรณี

 4.3.4 การต่ออายุบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ จะต้องต่ออายุผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Swensen’s เท่านั้น ซึ่งการต่ออายุบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์จะสามารถเริ่มต่ออายุบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ได้ตั้งแต่ 30 วันก่อนหรือ 30 วันหลังวันหมดอายุของบัตร กรณีลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัตรสมาชิกได้ทันตามที่กำหนด บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์จะหมดอายุตามปกติ และลูกค้าจะต้องทำการซื้อบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ใหม่เท่านั้น

4.4. บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด ของดรับสิทธิ์ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกทุกกรณีจากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ

4.5. การขอโอนย้ายหรือถอดบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์
- ไม่สามารถโอนย้ายหรือถอดบัตรสมาชิกออกจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีลบบัญชีออกจากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ไปแล้ว ไม่สามารถขอคืนบัตรสมาชิกและสิทธิประโยชน์ได้ (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเงื่อนไขการลบบัญชี)
- ไม่สามารถโอนย้ายหรือถอดบัตรสมาชิกไปยังบัญชีอื่นได้ (หากเกิดกรณีเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลซึ่งสามารถทำได้ด้วยด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะแก้ไขข้อมูลให้อัตโนมัติ)

5. การระงับและลบบัญชี SWENSEN’S 1112 REWARDS
กรณีเครื่องมือสื่อสารของท่านที่มีบัญชี SWENSEN’S 1112 REWARDS ในแอปพลิเคชัน Swensen’s สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย ท่านสามารถอายัดบัญชี SWENSEN’S 1112 REWARDS ของท่านได้โดยติดต่อที่ 02-034-9212 Customer Support Center

บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด จะขอระงับบัญชีหรือลบบัญชี SWENSEN’S 1112 REWARDS โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า กรณีทางบริษัทฯพบการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

5.1 สมาชิกทำให้ทางบริษัทฯ เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.2 สมาชิกมีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่เหมาะสม เนื่องมาจากปริมาณคำสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จสูงผิดปกติและสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ เช่น คำสั่งซื้อที่ใช้ช่องทางการชำระเงินโดยบัตรเดบิต, บัตรเครดิต และการชำระเงินปลายทาง โดยไม่ได้ทำการชำระตามกำหนด

5.3 สมาชิกมีคำสั่งซื้อที่ผิดปกติจากการใช้บัตรเครดิต หรือมีการใช้บัตรเครดิตทำรายการที่ผิดกฎเกณฑ์การชำระเงิน

5.4 ไม่ว่ากรณีใดที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าสมาชิกละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ กรณีสมาชิกมีความประสงค์ขอพิจารณาตรวจสอบขอคืนบัญชี จากการโดนระงับหรือลบบัญชี สามารถติดต่อได้ที่ 02-034-9212 Customer Support Center

6. การจัดการกับข้อร้องเรียน
ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อแจ้งปัญหาต่าง ๆ จากการใช้ โทร 02-034-9212 Customer Support Center

7. การลบบัญชี
เมื่อสมาชิกกดยืนยันการขอลบบัญชีไปแล้ว ระบบจะดําเนินการลบข้อมูลบัญชีทันที และสมาชิกจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนี้ได้อีก รวมถึงไม่สามารถร้องขอข้อมูลที่เคยให้ไว้กับระบบนี้ได้อีก ซึ่งหมายรวมถึงการบังคับใช้ข้อจํากัดดังต่อไปนี้:
– บัญชีของสมาชิกจะถูกลบทันที สมาชิกจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันได้อีกต่อไป
– ระดับข้อมูลสิทธิพิเศษของสมาชิก รวมถึงคะแนนและผลประโยชน์อื่นๆที่มี จะถูกลบออกทั้งหมดและไม่สามารถขอโอนย้ายไปยังบัญชีอื่นได้ทุกกรณี
– บัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์และสิทธิประโยชน์จากบัตรสมาชิกที่ผูกอยู่กับระบบแอปพลิเคชัน จะถูกลบออกทั้งหมดและไม่สามารถขอโอนย้ายไปยังบัญชีอื่นได้ทุกกรณี
– คําสั่งซื้อใดๆที่รอดําเนินการก่อนการขอลบบัญชี ระบบจะทําการจัดส่งให้สมาชิกตามเดิม
– การชําระเงินในรูปแบบใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
โปรดทราบการลบบัญชีของสมาชิกไม่ได้เป็นการยกเว้น หรือลดมูลค่าของหนี้สินที่เกิดจาก
การกระทําใดๆ ที่เคยมีอยู่บนบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: 30 วันหลังจากวันที่สมาชิกยืนยันการขอลบบัญชี สมาชิกจะสามารถใช้ข้อมูลบัญชีเดิมเพื่อนํามาลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ตราบใดที่ยังไม่มีสมาชิกใหม่รายอื่นมาใช้ข้อมูลเดียวกันมาลงทะเบียนกับทางบริษัท

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า