Sundae Set

Strawberry Kawaii Sundae Set

 

 

1 Set | 159 THB

Order

Chocolate Lava Cake

1 Set | 179 THB

Order

Choco Brownie

1 Set | 159 THB

Order

Blueberry Cheese Cake Waffle

1 Set | 159 THB

Order

Very Stawberry Waffle

1 Set | 159 THB

Order

Sticky Chewy Choc

1 Set | 159 THB

Order

Nutty Caramel Waffle

1 Set | 159 THB

Order

Oreo Brownie

1 Set | 159 THB

Order

DC Chibi Superman Bento Box

1 Box | 199 THB

Order

DC Chibi Wonder Woman Bento Box

1 Box | 199 THB

Order

DC Chibi Batman Bento Box

1 Box | 199 THB

Order